Hamaren – Tretoppene er for alle

Hamaren er en universelt utformet turveg og aktivitetspark i Fyresdal kommune. Hovedattraksjonen er en boardwalk 15 meter over bakken i furuskogen opp mot toppunktet: En spennende berghammer som heter Klokkarhamaren. Turen opp hit er magisk: Du kan plukke kongler fra toppen av svære furuer. Og opplevelsen er tilgjengelig for alle. Etter en tur i tretoppene, ser verden litt annerledes ut.

Foto: Rasmus Hjortshøj

M8 har jobbet med visuell identitet, og å gjøre opplevelsene i Hamaren tilgjengelig for ALLE. Veifinning og skilting, og navneutvikling ved bruk av lokal dialekt, har vært svært viktig for hvordan anlegget oppleves.

Navnene gir en inngang til å fortelle om stedet, opplevelsene, tradisjonene og historiene de bygger på. Det er dette som gir Hamaren sitt særpreg, og som skiller det fra alle andre.

Selve identiteten bygger på en H. H-ens form består av to H-er. Denne formen er en abstrakt fremstilling av en klokke, en hammer, det å slå på en bjelle som henger i en tårnkonstruksjon. Klokkergården i Fyresdal lå fra gammelt av rett under steinhammeren, som i dag går under navnet Klokkarhamaren.

Et annet poeng er at boardwalken i tretoppene har H-strukturer som bærende konstruksjon.