Visuell identitet for Impulser – Maihaugens nye hovedutstilling

’Impulser – kulturskatter fra Norge med inspirasjon fra hele verden’ er Maihaugens nye faste utstilling, og en storsatsing for folkemuseet på Lillehammer. Utstillingen viser over tusen gjenstander fra museets rikholdige arkiv: Fra 1700-tallets folkekunst i Gudbrandsdalen til våpen fra Skottetoget i 1612, fra staslige sleder til lekebiler, fra middelalderes kirkekunst til 1900-tallets Lunde-møbler, fra drakt og billedvev til verdens eldste revolver og fra Maldonis lirekasse til familien Moes figurteater.

‘Impulsers’ intensjon er å vise museets samling i lys av forbindelsen Gudbrandsdalen og Norge hadde til verden i tidlig moderne tid. Ofte ble ting laget etter inspirasjon eller på bakgrunn av noe som skjedde andre steder og fjernt fra hjemme. Vi kan forstå tingene på en ny måte når vi vet noe om dette.

Vi har jobbet ut fra denne innsikten i designprosessen for å komme fram til visuell identitet. Stikkord som ble viktige er signaler • stimulans • impulser • påvirkning • inspirasjon • idé • progresjon • kulturelle strømninger