Peder Balke Senteret

Peder Balke-senteret befinner seg på Billerud Gård i Østre Toten. Det var her den verdensberømte maleren Peder Balke laget 12 store veggmalerier i 1834. Billerud er åpen for besøk, og du kan se veggmaleriene, samt ulike utstillinger og konserter gjennom hele året.

Interiøret i hovedbygningen har blitt tatt godt vare på. De opprinnelige fargene fra veggene, samt fra veggmaleriene, er sentrale i den visuelle identiteten. Fargepallettene symboliserer tidens gang, og alt som har skjedd her gjennom en årrekke.

Vi har jobbet med senteret siden 2015. Siden da har vi utviklet visuell identitet, og innført denne på alle senterets flater: Fra gjennomgående skilting til web, publikasjoner som bøker og kataloger, gaveartikler for butikken og materiell knyttet opp mot utstillingene.