Innlandets svar på Bylarm

Innpuls er Musikk i Innlandets bransjefestival. Innpuls tar pulsen på Innlandets musikkscene gjennom tre dager med konserter, foredrag og spennende faglig påfyll. Festivalen er et sted der alle kan vise seg fram, dele erfaringer og skape kontakter og nettverk.

Klikk her eller på bilde over for å se på Innpuls film
Ved å klikke på linken kommer du til vår Vimeo side der du kan se flere animasjonsprosjekter.


Fleksible rammer som i seg selv er en puls, en beat. Pulsen kan være rolig, høy, jevn, hektisk, smooth… det er personlig og varierer fra artist til artist. 

Pulsen r et resultat av hjerteslag: I dette tilfellet fra mor-organisasjonen: Musikk i Innlandet.