Visuell identitet for Museene på Lillehammer

Stiftelsen Lillehammer museum – eller Museene på Lillehammer – er en konstellasjon som består av seks museer: Maihaugen, Lillehammer Kunstmuseum, Bjerkebæk, Aulestad, Norges Olympiske museum og Norges Postmuseum. Alle er de svært forskjellige, men de har allikevel samme kjerne: De er i samme familie, og denne familien er kjent for sin unike formidlingsevne. De seks museene gir folk mulighet til å forstå sin egen tid og å finne sin egen identitet,  gjennom levendegjøring av fortiden. Fortiden blir mye enklere å forstå når den kan oppleves:-)

Den visuelle identiteten ‘oversetter’ dette til et visuelt språk. Typografien vokser frem fra et ikon under hvert museums forbokstav. Elementene i dette ikonet symboliserer en progresjon. Metamorfosen fra en ganske enkel linje til en bokstav representerer en transformasjon fra Opprinnelse, Fortid og til Nåtid/Framtid.

Hver bokstav har sin egen grafiske transformasjon,og slik skapes et unikt merke for hvert museum.