Feste Landskap • Arkitektur

Feste Landskap • Arkitektur jobber med å ta vare på, utvikle og formgi omgivelsene våre. De beskriver det slik: «Ved å legge til noe nytt, slik at vi rammer inn eller løfter fram eksisterende kvaliteter, oppstår nye opplevelser av sted og landskap. Vi er opptatt av å finne de enkle og gode grepene som bygger videre på stedskarakter og lokale tradisjoner. Vi er opptatt av at prosjektene våre skal være nyskapende på ulike måter.»

Sammen destillerte vi det ned til dette: «Framtidsrettet landskap og arkitektur for FOLK – med stedet som utgangspunkt.» Denne setningen er utgangspunkt for den visuelle identiteten.

Logoen består av spesialtegnede bokstaver og en prikk. Bokstavene tar utgangspunkt i en sirkel (landskap) og en firkant (arkitektur). Landskap og arkitektur er likeverdige elementer i Feste-miljøene. Sammen danner de en helhet: Det ene eksisterer ikke uten det andre. 

Prikken er viktig. Den står for det menneskelige elementet. Forankring i stedet. Et ‘Festepunkt’. Prikken har en sterk og frisk grønn farge. Den står i kontrast til bokstavenes rolige, blågrå farge.

Vi utviklet en serie på fem symboler som er bærende i den visuelle identiteten. Symbolene er forskjellige miljøer, bygget på samme tankegang som logoen: Miljøer der landskap og arkitektur er likeverdige elementer, og sammen former en spennende helhet. 

Prikken – den mennskelige faktor og Festepunktet – finner vi igjen i alle miljøene. Den aktiverer, og gir miljøet personlighet og varme.

Vi designet en egen font for Feste, slik at de nå står tydelig fram som avsender av alle budskap.

Vi synes det er viktig at en visuelle identitet kommer til syne i fysiske elementer. Bildene under viser hvordan vi har jobbet med å gi Festes identitet en ekstra dimensjon: Et ‘brand space’:-)

Fra venstre: Stål vegg skilt til Feste Arendal. Vannskjært og bøyd i 3mm stål. I midten: Veggskilt på gata i Arendal. Papp omslag til skisse bøkene i produksjon.