Sogevegen om Nutheim

Prosjektet Sogevegen om Nutheim ble satt i gang med bakgrunn i ny trasé for E-134, med tunell gjennom Mælefjell fra Gvammen i Hjartdal til Århus i Seljord. Statens vegvesen, kommunene Hjartdal og Seljord, og Fylkeskommunen gikk sammen om å utvikle en turistveg langs den gamle traseen, med fokus på sykkelturisme. Det som kunne blitt et litt trøtt vegprosjekt, ble et stort bygdeutviklingsprosjekt, bygd med stor entusiasme og lokalt engasjement.

Den Telemarkske naturen og kulturlandskapet med styvingstre og vakre blomsterenger, og ikke minst sagnene knyttet til landskapet, har vært viktig i prosjektet. Hvordan kommunisere og informere rundt noe en ikke ser: Det skjulte landskapet? Kunstnere har utviklet installasjoner og skulpturer langs vegen. Turveger med en rekke fysiske stoppesteder som gir opplevelser og informasjon til reisende har blitt etablert.

Vi arbeidet med visuell identitet parallelt med Feste Landskap • Arkitektur´s arbeid med den arkitektoniske designprosessen og tilretteleggingen i landskapet. Det førte til et prosjekt der alt henger sammen med alt.

Det abstrakte V-ikonet fungerer som en markør: Langs sykkelrutene, men også ved kunstinstallasjoner og arkitektur. ‘V’ står for Veg, Villblom og Vev. Samtidig kan en også tolke ikonet som et aks eller et frø.

Vi ble inspirerte av sagnet om Flatdal: Der Frøya vever dalbunnen som et grønt teppe. De vakre villblomstengene i Svartdal og Hjartal var også viktig inspirasjon. Vi designet grafiske mønstre som ble brukt som en rød tråd gjennom hele prosjektet, og langs hele strekningen.