Dom Vonde Orda

Dom Vonde Orda er sanger om ting det er vanskelig å si på riktig måte. Designet søker å få fram dette gjennom bruk av typografi og spill mellom tittel og navn som veksler på å være speilvendt: Sammen med de sobre foran- og bak-bildene.