Websider for Stiftelsen Lillehammer Museum

M8 har designet nye websider for Stiftelsen Lillehammer museum! Nå kan du få inspirasjon og informasjon om alt som skjer på de fem spennende museene Aulestad, Bjerkebæk, Maihaugen, Norges Olympiske Museum og Postmuseet. Vi håper du reiser og opplever de spennende tidsmøtene mellom ny og gammel tid – levendegjort av museene. God fornøyelse!