Stiftelsen lillehammer Museum

Stiftelsen Lillehammer Museum består av de fem museene Aulestad, Bjerkebæk, Maihaugen, Norges Olympiske Museum og Postmuseet. I tillegg institusjonene Norsk Håndverksinstitutt og Opplandsarkivet.
Stiftelsen Lillehammer museum hadde fått utviklet et nytt signaturprogram. M8 arbeidet med å lage den visuelle identiteten og de visuelle rammene. Aktørene i stiftelsen tilbyr forskjellige opplevelser og har sine særpreg. Dette var det viktig å få frem, samtidig som det skulle være et tydelig visuelt felleskap.
Fellesnevneren i den visuelle identiteten er et mønster kalt "Tidsmøtene".  Tidsmøtene viser sammenhengen mellom røttene våre (historien) og våre liv slik vi lever dem i dag. Det er i møtet mellom vår egen tid og fortid at historen blir relevant. Dynamikk, fart, reise, håndverk og hånderbeid er viktige stikkord.