Dokkadelta

Dokkadelta Nasjonale Våtmarksenter er et av tre våtmarkssentre i Norge. Dokkadelta er et økosystem med mange forskjellige arter. Det er et spennende mangfold der alt har sin plass og oppgave, og der alt er viktig. Silketrykkene er trykket for hånd i studioet vårt på Kapp Melkefabrikk.