Husfliden Gjøvik og Lillehammer

´Varer av varig verdi –Husflid i alle hjem’ er kjernen i Husflidens kommunikasjon. Dette kom vi fram til sammen før selve designprosessen startet. Husfliden står for kvalitetsprodukter og håndverkstradisjon nedarvet gjennom generasjoner. Produkter fra Husfliden har varig verdi, og går ofte i arv. En bunad, sølvarbeid, tresløyd, tekstiler.

Husfliden Gjøvik og Lillehammers nye visuelle identitet bygger på ett enkelt element. Elementet er et sting, men det er også like mye et korn, eller et lite skav av tre eller metall, eller en maske. Det er en del av en større helhet som bygges opp.